สิงห์ เอสเตท” เปิดวิสัยทัศน์ 2020 ขับเคลื่อนธุรกิจ สู่การเป็น“พรีเมียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ อินเวสต์เม้นท์ โฮลดิ้ง คัมปานี”

“สิงห์ เอสเตท” เปิดวิสัยทัศน์ 2020 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็น “พรีเมียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ อินเวสต์เม้นท์ โฮลดิ้ง คัมปานี” นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายฐิติ ทองเบญจมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการครอสโร้ดส์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าว สิงห์ เอสเตทเปิดวิสัยทัศน์ 2020 ขับเคลื่อนธุรกิจ สู่การเป็นพรีเมียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ อินเวสต์เม้นท์ โฮลดิ้ง คัมปานี ตอกย้ำวิสัยทัศน์สู่การเป็น พรีเมียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ อินเวสต์เม้นท์ โฮลดิ้ง คัมปานี ผ่านการขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์หลัก มุ่งลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีอนาคตในการเติบโตผ่านสมาร์ทเอ็มแอนด์เอ  ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความแข็งแกร่งทางการเงินและพัฒนาโครงการคุณภาพสร้างรายได้ใหม่ๆจากธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายการลงทุนไปในหลากหลายรูปแบบผ่านพอร์ทโฟลิโอที่เติบโตอย่างมั่นคง และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดีตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) มั่นใจทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตบรรลุเป้าหมาย สร้างรายได้รวม 2 […]

อ่านต่อ