งาน “ลำปาง ปลายทางฝัน” นำของดีที่สุดของลำปางอวดคนกรุง

งาน “ลำปาง ปลายทางฝัน” นำของดีที่สุดของลำปางอวดคนกรุง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “ลำปาง ปลายทางฝัน” คัดสรรสุดยอดของดีเมืองลำปาง (The Best of LAMPANG) ยกขบวนโชว์คนกรุงเทพฯและนักท่องเที่ยว พร้อมชวนเดินทางสัมผัสมนต์เสน่ห์ “ลำปาง ปลายทางฝัน” โดยมีบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชน และ นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต นักแสดงหนุ่ม รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หลายคนก็ยังไม่ทราบว่าลำปางยังมีของดีอะไรซ่อนอยู่อีกมากมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไปยังจังหวัดลำปางมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดงาน“ลำปาง ปลายทางฝัน” คัดสรรสุดยอดของดีเมืองลำปางมาจัดกิจกรรมกลางกรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้รู้จักอีกแง่มุมของลำปาง เมืองปลายทางฝัน ซึ่งเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นนครแห่งความสุข และจะไม่เป็นเมืองที่แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอีกต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการตลาด สินค้า และบริการ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ควรค่าต่อการเป็นของฝาก ของที่ระลึก  […]

อ่านต่อ

งาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562”

งาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2562 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่     นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง ททท.สำนักงานแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลช่อแฮ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 20 มีนาคม 2562 ซึ่งนับเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องสืบทอดมายาวนาน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อบวรพระพุทธศาสนา  ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ บรรจุพระบรมเกศาธาตุและเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองแพร่มีอายุมากกว่าพันปี เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ในทุกๆ ปี เมื่อเริ่มวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศ จะเดินทางมานมัสการพระธาตุช่อแฮเป็นจำนวนมาก ด้วยความเชื่อที่ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พระบรมสารีริกธาตุจะแสดงปาฏิหาริย์ […]

อ่านต่อ

สทท. เร่งเดินหน้าตั้ง 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย นวัตกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เร่งเดินหน้าตั้ง 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย นวัตกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 10 ด้าน ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวในยุค 4.0 นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2018 ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าในประเทศไทยสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 38.25 ล้านคน และปีนี้คาดว่าจะทะลุ 40 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์สร้าง Demand ได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ซึ่งเป็นตัวแทนของฝั่งผู้ประกอบการ จึงต้องเร่งสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการให้สอดรับกัน ให้เกิดสมดุลของ Demand-Supply ลดความเหลื่อมล้ำของเมืองหลักและเมืองรอง และให้ทันสมัยรับกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุค 4.0 ที่เปลี่ยนไป  เพื่อสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ ยั่งยืน และมีความอัจฉริยะ ตามแนวคิด 5S ( Safety Standard […]

อ่านต่อ

งานวัฒนธรรมอาหาร สานสัมพันธ์ไทย-จีน” ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

งานวัฒนธรรมอาหาร สานสัมพันธ์ไทย-จีน” ในช่วงเทศกาลตรุษจีน             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกันจัด “งานวัฒนธรรมอาหาร สานสัมพันธ์ไทย-จีน” ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร  นางฐิติพร มณีเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออก นางสาววัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์  ผู้อำนวยการกองตลาดเอเชียตะวันออก และนางศรีมาลาวราภาสกุล ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คือ Ms. Chang Yu Meng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม Mr. Gu Hongxing ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ Mrs. Zhang Xinhong ผู้อำนยการสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศจีน ณ […]

อ่านต่อ

งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี

งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2562 (Lim Ko Neaw Goddess CeleBraTion 2019) โดยมีนายประยูรเดช คณานุรักษ์ ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน และนายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ เวทีหมู่บ้านภาคใต้ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2562 (Lim Ko Neaw Goddess CeleBraTion 2019) ในปีนี้ เป็นความร่วมมือของจังหวัดปัตตานี มูลนิธิเทพปูชนียสถาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่จังหวัดปัตตานี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว […]

อ่านต่อ

พาณิชย์จัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019”

พาณิชย์จัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019” นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” โดยส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ มีราคาเป็นธรรม และน้ำหนักเที่ยงตรง แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันกรมการค้าภายในได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐต้องชมแล้ว 216 แห่งทั่วประเทศ และมีแผงค้า รวมทั้งสิ้น 28,319 แผงค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พีน้องประชาชนทั่วประเทศและนักท่องเที่ยว ได้รับทราบถึงตลาดประชารัฐต้องชม จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019” ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีร้านค้าจากตลาดประชารัฐต้องชม มาร่วมออกบูธกว่า 60 บูธ จากหลายภูมิภาค โดยบรรยากาศภายในงานเป็นการจำลองตลาดประชารัฐต้องชมทั่วประเทศมาไว้ในงานนี้

อ่านต่อ

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมืองไทย-มาเลยเซีย

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมืองไทย-มาเลยเซีย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้ามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโทณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกการหารือระหว่างสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย โดยพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียและกรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย โดย ตัน ศรี โต๊ะ ศรี โมฮัมหมัด ฟูซี บินฮารูน (Tan Sri Cato , Sri Mohammad Fuzi bin bar in)  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และ ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซุลฟีการ์ บิน […]

อ่านต่อ

ทัชดาวน์” สปอร์ตบาร์ใจกลางสนามบินสุวรรณภูมิ ที่แรกและที่เดียว

ทัชดาวน์” สปอร์ตบาร์ใจกลางสนามบินสุวรรณภูมิ ที่แรกและที่เดียว   โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เปิดตัวทัชดาวน์ สปอร์ตบาร์แห่งแรกใจกลางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เอาใจคอกีฬาผู้รักการสังสรรค์ ด้วยการตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียลลอฟต์ พื้นที่กว้างขวาง รอบรับได้ถึง 120 ท่าน พร้อมจอทีวีขนาดใหญ่กว้างถึง 165 นิ้ว และอีกหลายจอโปรแกรมกว่า 7 จอให้ได้เลือกรับชม นอกจากนี้ ยังสามารถสนุกสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนจากการเล่นพูล เทเบิ้ลฟุตบอล และเกมกระดานต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลากหลายอาหารทั้งสไตล์ไทยและตะวันตก ในราคาสบายกระเป๋า พลาดไม่ได้กับเมนูเด็ด ไก่ทอดบัฟฟาโลวิงส์, ลาบหมูทอด, ไก่ป๊อปซอสสไตล์เกาหลีและตอติญ่าแรปสอดไส้ไก่ซีซาร์ ทานคู่กับสุดยอดเบียร์จากทั่วโลกที่ทางร้านคัดสรรมาให้โดยเฉพาะ ที่นี่จึงเป็นคำตอบสำหรับคอกีฬาตัวยงมาสังสรรค์และชมการแข่งขันกีฬาร่วมกันกับเพื่อนฝูง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสปอร์ตบาร์ที่น่าจับตามองในย่านสุวรรณภูมิ เจาะกลุ่มคนที่ทำงานในสนามบินและอาศัยในย่านลาดกระบัง รวมถึงกลุ่มผู้โดยสารที่อยากผ่อนคลายและไม่อยากพลาดโปรแกรมโปรดระหว่างรอเที่ยวบิน ทัชดาวน์สปอร์ตบาร์ ตั้งอยู่บริเวณล็อบบี้ติดกับทางเชื่อมรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ตั้งแต่เวลา 14.30 – 01.00 น. สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 02-131- 1111 ต่อ 1818 หรืออีเมล touchdown@novotelairportbkk.com

อ่านต่อ

“พิจิตรเมืองเล็ก..แต่น่ารัก” กับ 2 เส้นทางผ้างามเล่าเรื่องเมืองชาละวัน และเยือนเมืองโบราณ เล่าขานตำนานพระเจ้าเสือ

สัมผัสการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรแบบฉบับ “พิจิตรเมืองเล็ก..แต่น่ารัก” กับ 2 เส้นทางผ้างามเล่าเรื่องเมืองชาละวัน และเยือนเมืองโบราณ เล่าขานตำนานพระเจ้าเสือ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง ทั้ง 55 จังหวัด เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายพื้นที่ท่องเที่ยวจากเมืองใหญ่สู่  เมืองรอง และการก่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตร ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวพิจิตรเมืองเล็ก…แต่น่ารัก โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครสวรรค์, นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร และนายธวัชชัย กาวประเสริฐ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร รวมทั้งนำเสนอกิจกรรม “เที่ยวพิจิตรสุขใจ อุ่นไอรักละมุน” ณ ชานชาละวัน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้างามเล่าเรื่องเมืองชาละวัน ที่มีผู้เดินแบบชาย หญิง รวมทั้งทั้งเด็กชาย เด็กหญิง ได้แก่ ชินวุฒิ ยังเพ็ง เดินในชุดผ้าทอมัดหมี่ สี่ตะกอ ลายไทยและลายนกกระจิบ […]

อ่านต่อ

พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน

พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ   ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการสำรวจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และกำกับดูแลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2561 เป็น ปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” สำหรับในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากและเกิดการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดยพล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมการปกครอง, กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท), สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมเรือไทย, สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จัด “พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน” โดยมี […]

อ่านต่อ