งานแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งานแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก        นาบวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขัวญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ศูนย์สื่อมวลชนย่อย ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ นาบวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกล่าวถึงความคืบหน้าของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรัฐบาลได้มีการดำเนินการไปแล้ว โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการจัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในพิธีที่สำคัญยิ่งใหญ่ในปีนี้ การจัดงานพระราชพิธีในครั้งนี้ รัฐบาลยึดตามพระแนวพระราชกระแสรับสั่งให้จัดงานพระราชพิธีเป็นไปตามโบราณราชประเพณี ซึ่งพระราชพิธีได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ พิธีเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย         […]

อ่านต่อ

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการ Operation X-ray Outlaw Foreigner

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการ Operation X-ray Outlaw Foreigner เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร , พ.ต.อ.ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์ รอง ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา รรท.ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ออกสืบสวนหาข่าวคนต่างด้าวทำผิดกฎหมายและออกตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ , พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ , พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติมีดังนี้ โดยร่วมกับ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจับกุมคนต่างด้าวจำนวน 3 ราย ดังนี้ คือ MR.TAIYU HE […]

อ่านต่อ

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมืองไทย-มาเลยเซีย

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมืองไทย-มาเลยเซีย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้ามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโทณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกการหารือระหว่างสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย โดยพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียและกรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย โดย ตัน ศรี โต๊ะ ศรี โมฮัมหมัด ฟูซี บินฮารูน (Tan Sri Cato , Sri Mohammad Fuzi bin bar in)  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และ ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซุลฟีการ์ บิน […]

อ่านต่อ

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 6

พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 6 ​รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ “ปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และต้องดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (ศปฉช.ตร.) ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับ ตำรวจภูธรภาคต่างๆ ในการดำเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ […]

อ่านต่อ

สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จัดเลี้ยง THANKYOU PARTY สื่อมวลชน

สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จัดเลี้ยง THANKYOU PARTY สื่อมวลชน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จัดงานเลี้ยง THANKYOU PARTY  สื่อมวลชน โดยมี พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสํานักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานมอบของขวัญ พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการ ได้แก่ พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์, พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์, พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย, พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ และ พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รวมทั้ง พล.ต.ต.หญิง ขัวญตา เจษฎานนท์ ผบก.อก.สตม., พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5, พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.ประจำ สตม.เป็นต้น ที่ร่วมกันมอบของขัวญปีใหม่กว่า 300 รางวัล อาทิ ทองคำ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องดูดฝุ่น หม้อหุงข้าว เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เตาอบ ฯลฯ  และรางวัลพิเศษอีก 7 รางวัล […]

อ่านต่อ

วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจนครบาล ครบรอบปีที่ 96

วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจนครบาล ครบรอบปีที่ 96 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจนครบาล ครบรอบปีที่ 96 พร้อมด้วย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.วีระชัย ทรงเมตตา  รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม  รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. และ คุณสุดาพร วงษ์ปิ่น ( ภรรยา ) , พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รอง […]

อ่านต่อ

พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน

พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ   ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการสำรวจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และกำกับดูแลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2561 เป็น ปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” สำหรับในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากและเกิดการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดยพล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมการปกครอง, กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท), สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมเรือไทย, สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จัด “พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน” โดยมี […]

อ่านต่อ

พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช (สารวัตรแรมโบ้) รับ 2 รางวังรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 “รางวัล CEO Leader Award 2018 และรางวัลบุคคล ต้นแบบแห่งปี Naga Awards”

พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช (สารวัตรแรมโบ้) รับ 2 รางวังรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 “รางวัล CEO Leader Award 2018 และรางวัลบุคคล ต้นแบบแห่งปี Naga Awards” ปีนี้นับได้ว่าเป็นปีทองแห่งความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่ง สำหรับข้าราชรการตำรวจน้ำดีอย่าง พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม “สารวัตรแรมโบ้” ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด และนายตำรวจประจำพลเอกวิจิตร กุลละวณิช องคมนตรี รัชกาลที่ 9 ที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 2 รางวัลด้วยกัน คือ รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น “CEO Leader Award 2018” จาก พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) ประธานมอบรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561ซึ่งจัดโดยมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ […]

อ่านต่อ

งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี2561 “พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร”

 งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี2561 “พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร” มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 รางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2561 พ่อพระในดวงใจ เวิลด์แด๊ด 2561 (World Dad), รางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2561 ลูกกตัญญู Best of Piety 2018 และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ การจัดงานมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้ มีพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 ให้แก่ พ.ต.อ.สุรโชค […]

อ่านต่อ

รางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1 รางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบแห่งปี

รางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1 รางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบแห่งปี พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบแห่งปี Naga Awards ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทยและสภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ให้แก่ พ.ต.อ.สุรโชค (สารวัตรแรมโบ้) และคุณฐิติณ์ชญา เจษฏาเดช ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมี ข้าราชการ นักธุรกิจ นักบริหาร ดารานักแสดง และนักร้องร่วมรับรางวัลด้วย อาทิ นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คุณนิภาพร กลิ่นบุญรัตน์ นักธุรกิจค้าส่งเครื่องหนังและกระเป๋าหนัง ถั่วแระ เชิญยิ้ม ฤทธิ์ ลือชา ดวงดี ศรีวิชัย แมน วทัญญู  คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย […]

อ่านต่อ