พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน

พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ   ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการสำรวจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และกำกับดูแลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2561 เป็น ปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” สำหรับในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากและเกิดการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดยพล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมการปกครอง, กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท), สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมเรือไทย, สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จัด “พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน” โดยมี […]

อ่านต่อ

พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช (สารวัตรแรมโบ้) รับ 2 รางวังรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 “รางวัล CEO Leader Award 2018 และรางวัลบุคคล ต้นแบบแห่งปี Naga Awards”

พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช (สารวัตรแรมโบ้) รับ 2 รางวังรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 “รางวัล CEO Leader Award 2018 และรางวัลบุคคล ต้นแบบแห่งปี Naga Awards” ปีนี้นับได้ว่าเป็นปีทองแห่งความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่ง สำหรับข้าราชรการตำรวจน้ำดีอย่าง พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม “สารวัตรแรมโบ้” ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด และนายตำรวจประจำพลเอกวิจิตร กุลละวณิช องคมนตรี รัชกาลที่ 9 ที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 2 รางวัลด้วยกัน คือ รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น “CEO Leader Award 2018” จาก พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) ประธานมอบรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561ซึ่งจัดโดยมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ […]

อ่านต่อ

งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี2561 “พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร”

 งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี2561 “พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร” มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 รางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2561 พ่อพระในดวงใจ เวิลด์แด๊ด 2561 (World Dad), รางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2561 ลูกกตัญญู Best of Piety 2018 และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ การจัดงานมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้ มีพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 ให้แก่ พ.ต.อ.สุรโชค […]

อ่านต่อ

รางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1 รางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบแห่งปี

รางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1 รางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบแห่งปี พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบแห่งปี Naga Awards ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทยและสภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ให้แก่ พ.ต.อ.สุรโชค (สารวัตรแรมโบ้) และคุณฐิติณ์ชญา เจษฏาเดช ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมี ข้าราชการ นักธุรกิจ นักบริหาร ดารานักแสดง และนักร้องร่วมรับรางวัลด้วย อาทิ นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คุณนิภาพร กลิ่นบุญรัตน์ นักธุรกิจค้าส่งเครื่องหนังและกระเป๋าหนัง ถั่วแระ เชิญยิ้ม ฤทธิ์ ลือชา ดวงดี ศรีวิชัย แมน วทัญญู  คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย […]

อ่านต่อ

มูลนิธิจำนง รังสิกุล เปิดโผผู้เข้ารอบสุดท้าย “รางวัลทีวีสีขาว”

มูลนิธิจำนง รังสิกุล เปิดโผผู้เข้ารอบสุดท้าย “รางวัลทีวีสีขาว” รางวัลแรกในวงการโทรทัศน์ไทยที่มีเงินสนับสนุนให้กำลังใจ มากถึง 2.7 ล้านบาท         มูลนิธิจำนง รังสิกุล ผู้ดำเนินการจัดโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” แถลงข่าวประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง “รางวัลทีวีสีขาว” ในประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น 9 รางวัล และบุคคลากรดีเด่นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอีก 9 รางวัล  โดยมีเงินรางวัลรวมมากถึง 2.7 ล้านบาท  กำหนดจัดงานประกาศผลรางวัล อาทิตย์ที่  2 ธันวาคมนี้ ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์    นายพยงค์ คชาลัย ประธานมูลนิธิจำนง รังสิกุล พร้อมด้วย นายนคร วีระประวัติ รองประธานมูลนิธิจำนง รังสิกุล ในฐานะหัวหน้าโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ร่วมกันแถลงข่าวประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง “รางวัลทีวีสีขาว” จำนวน 18 รางวัล  โดยมีคณะกรรมการ  อาทิ ดำรง พุฒตาล, […]

อ่านต่อ

เปิดตัวแบรนด์ Nattee (ณัทตี) อย่างยิ่งใหญ่

เปิดตัวแบรนด์ Nattee (ณัทตี) อย่างยิ่งใหญ่       ฐานพัฒน์ นาคเทวาพิทักษ์ และกัญญาภัค นาคเทวาพิทักษ์ จัดงานเปิดตัวแบรนด์ Nattee (ณัทตี) อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีศิลปินดาราจำนวนมาก อาทิ น้ำฝน พัชรินทร์, แบงค์ อาทิตย์, หงส์ The Face, ริต้า ฟาริดา, แพร ฮาภัสสรา และกระติ๊บ ชวัลกร พร้อมผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง  ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จากธุรกิจขายของออนไลน์หลายๆ แบรนด์ ที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่น รวมทั้งลูกค้าต่างประเทศจากหลายประเทศ แต่สินค้าบางอย่างก็ไม่สามารถการันตีเรื่องคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้ จึงตัดสินใจตั้งบริษัทฯ ที่จะผลิตสินค้าเอง โดยบริษัทฯ ก็ได้ศึกษาหาข้อมูลโรงงานผลิต จนได้โรงงานที่ได้มาตราฐานสากลที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย จากนั้นบริษัทฯ ก็เข้าไปคุยถึงคุณภาพที่้เราต้องการ เลือกที่จะผลิตเกรดพรี่เมี่ยมที่ดีที่สุด เพื่อการส่งออกโดยตรง โดยสินค้าแรกที่ผลิตคือ Nattee คอลลาเจน สตรอเบอร์รี่สีม่วงที่นำเขาจากประเทศอิตาลี ที่มีวิตามินซีสูงกว่าสตรอเบอร์รี่ธรรมดาถึง  […]

อ่านต่อ

เซเลบริตี้ชื่อดังชวนออกกำลังกายทางเลือกใหม่ พร้อมชมนวัตกรรมเอปสันโปรเจคเตอร์โซลูชั่น แห่งแรกในประเทศไทย ที่สอดรับไลฟ์สไตล์คนเมือง ณ ลานโบว์ลิ่ง บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล

เซเลบริตี้ชื่อดังชวนออกกำลังกายทางเลือกใหม่ พร้อมชมนวัตกรรมเอปสันโปรเจคเตอร์โซลูชั่น แห่งแรกในประเทศไทย ที่สอดรับไลฟ์สไตล์คนเมือง ณ ลานโบว์ลิ่ง บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล                 ในยุคนี้ที่ใครๆ ก็หันมาใส่ใจสุขภาพ และรักการออกกกำลังกายมากขึ้น จึงไม่แปลกใจที่มีเทรนด์ออกกำลังกายใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย ให้ผู้ที่สนใจเลือกใช้บริการตามความโดดเด่นของกีฬา และสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลได้ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ผู้ให้บริการสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนท์ ด้านกีฬาโบว์ลิ่ง เน้นให้บริการไปยังคนเมืองผู้ที่ชื่นชอบการเสพไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย โดนเด่น ไม่เหมือนใคร แถมยังได้รับความสะดวกสบายใจกลางเมือง เรียกได้ว่ามาที่เดียวสามารถมาเล่นกีฬา, จัดเลี้ยง หรือบันเทิงไปกับห้องคาราโอเกะได้ ที่นี่เราจะได้เห็นรอยยิ้มจากมาใช้บริการของกลุ่มเพื่อน ครอบครัว หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เข้ามาใช้บริการอยู่ไม่ขาดสาย อย่างเช่นวันนี้ ในงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางธุรกิจในการส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผ่านเทคโนโลยีของเอปสัน ภายในงานเราได้พบกับ 4 […]

อ่านต่อ

รวมเทพเพื่อชีวิต มันกันยาว ๆ 9 ชั่วโมงเต็ม  กับคอนเสิร์ตสหายกอดคอร้องเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ถึงรุ่นใหม่ พร้อมมอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล !          

10 พ.ย. 2561 รวมเทพเพื่อชีวิต มันกันยาว ๆ 9 ชั่วโมงเต็ม  กับคอนเสิร์ตสหายกอดคอร้องเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ถึงรุ่นใหม่ พร้อมมอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล !           เฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์ ร่วมกับ บมจ.บางกอกกล๊าส และ สิงห์คอร์ปอเรชั่น จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “สหาย” กอดคอร้องเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ถึงรุ่นใหม่ พร้อมมอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล  ณ The Rabbits Bar & Restaurant (สนามบางกอกกล๊าส) รังสิต คลอง 3 โดยภายในงานได้มีผู้บริหารจากทุกภาคส่วน อาทิ คุณมนตรี มั่นคง MD เฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์ ผู้จัดงานคอนเสิร์ตสหาย, คุณวรเดช กฤตยาเกียรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด สโมสรฟุตบอลบีจีเอฟซี, คุณมาโนช นวลละออง ผู้บริหารจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และคุณวิชชา โพธิปัสสา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทโกลด์ซิตี้ ฯลฯ มาร่วมงานแถลงข่าว พร้อมปิดท้ายด้วยโชว์เรียกน้ำย่อยจากเหล่าสหายสายเพื่อชีวิตทั้ง […]

อ่านต่อ

‘ศรีสะเกษ’พร้อมตะบันหน้า‘ดิอาซ’ศึกวันแชมเปี้ยนชิพ ‘เอไอเอส’ถ่ายสดดวลกำปั้นป้องกันแชมป์โลก

‘ศรีสะเกษ’พร้อมตะบันหน้า‘ดิอาซ’ศึกวันแชมเปี้ยนชิพ ‘เอไอเอส’ถ่ายสดดวลกำปั้นป้องกันแชมป์โลก     นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน แชมเปี้ยนชิพ จัดงาน “ONE: KINGDOM OF HEROES Official Face-Off and Open Workout” การเผชิญหน้าอย่างเป็นทางการ ระหว่าง “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต สภามวยโลก (WBC) ซึ่งมีคิวป้องกันเข็มขัดแชมป์กับ “มักนิฟิโก” อิราน ดิอาซ ผู้ท้าชิงจากเม็กซิโก ก่อนทั้งคู่จะขึ้นสังเวียนในศึก “วัน : คิงดอม ออฟ ฮีโร่ส์” (ONE : KINGDOM OF HEROES) ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาชื่อดังทั้งไทยและต่างชาติ ที่จะขึ้นเวทีในวันเดียวกัน อาทิ น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาวยิม, […]

อ่านต่อ

ฮอนด้าจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ยกระดับสังคมหัวแข็งต่อเนื่อง ผุดกิจกรรม “วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก” ครั้งแรกในประเทศ  

ฮอนด้าจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ยกระดับสังคมหัวแข็งต่อเนื่อง ผุดกิจกรรม “วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก” ครั้งแรกในประเทศ    เอ.พี.ฮอนด้า เดินหน้าสร้าง “สังคมหัวแข็ง” รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ผนึกกำลังองค์กรภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนยกระดับการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยให้เป็นวาระแห่งชาติ ขยายแนวคิดไปยังสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชน ผุดไอเดียสุดเจ๋งครั้งแรกในประเทศกับกิจกรรม “วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก”  นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เผยว่า “ทางบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ได้จัดทำโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนถนนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ภายใต้โครงการ “ฮอนด้า เมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย” เพราะประเทศไทยมีสถิติผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกมากถึง 93% และจากที่เราได้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องนั้น เมื่อสองปีที่แล้วเราได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “สังคมหัวแข็ง” ขึ้นมา   เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยที่ขับขี่จักรยานยนต์ต้องใส่หมวกกันน็อก จนมีคำพูดติดปากที่คุ้นเคยกันดี คือ “ใครไม่ใส่เราไม่ยอม”  ซึ่งก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมาก ส่วนในปีนี้ สังคมหัวแข็ง ปี 3  ทางฮอนด้าและภาคีเครือข่ายกลุ่มพันธมิตรได้ขยายแนวคิดไปยังสถานศึกษาในระดับประเทศ จึงริเริ่มกิจกรรมโครงการประกวด “วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก” ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมปีที่ 1-3) ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศ […]

อ่านต่อ