ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ จัด “โครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ  แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3” ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

Hot NEWS

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ จัด “โครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ

แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

                     ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” และ ประธานจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการทำพิธีกราบขอขมาลาอุปสมบทและทำพิธีปลงผมจำนวน 41 ท่าน ซึ่งมีผู้บวชพระจำนวน 35 ท่าน และผู้บวชชีจำนวน 6 ท่าน โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพวิสุทธิมุนี เปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะเขตพญาไท และ พระครูอุทัยธรรมานุกูล เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมเมตตาขลิบผม พร้อมกับให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ และได้รับเกียรติจาก พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยา ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเป็นประธานในการกราบขอขมาลาบวช รวมทั้งเป็นประธานพิธีปลงผมในการอุปสมบทในครั้งนี้  ณ วัดอุทัยธาราม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 , พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบก.ทว. และ พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ทองสาริ ผกก.กลุ่มงาน อศจ.ตร.,นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 3 จ.นครสวรรค์ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ญาติรักมิตรสหาย และ เพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป มาร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคณะที่เข้าร่วมอุปสมบททั้ง 41 ท่าน ก่อนที่จะเดินทางไปทำพิธีบรรพชาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ และทำพิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 9 – 24 ตุลาคม 2562 นี้เป็นลำดับต่อไป

        โครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ ได้จัดขึ้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประขาชนทั่วไปได้มาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพระธรรม ในดินแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนา หรือ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งดินแดนพุทธภูมิ สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะทำให้คณะผู้ที่บรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่สงบ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.