ตำรวจท่องเที่ยว จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการท่องเที่ยว

Hot NEWS Police Update Travel

ตำรวจท่องเที่ยว จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการท่องเที่ยว

           กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดพิธีทำบุญสักการะสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ และจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 นับเป็นปีที่ 2 ของการก่อตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความรัก ความสามัคคีของข้าราชการตำรวจในสังกัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน  พร้อมด้วย พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร และ พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ณ  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ถนนสุวรรณภูมิ 4 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

งานครบรอบวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  อดีตผู้บังคับบัญชาผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  หน่วยงานภาครัฐ เอกอัครราชทูต ราชทูต กงสุล เข้าร่วมพิธีจากหลายประเทศกว่า 20ประเทศ และหน่วยงาภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว โดยนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, กรมพลศึกษา โดยนายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) นำโดยนายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ, สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) นำโดยนายพงศกร ชูวิชา นายกสมาคมฯสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) นำโดยคุณจิรพร อมรวิสุทธิ์กุล นายกสมาคมฯ, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) นำโดยนายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ, สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) นำโดยนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) ประธานสมาพันธ์ฯ และว่าที่ร้อยตรีอเนก นุรักษ์ รองประธานฯ, สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, สมาพันธุ์มัคคุเทศก์อาชีพสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) และชมรมอัญมณีมาตรฐาน (JFC)

            โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การโชว์หุ่นละครเล็กผู้กองยิ้มตำรวจท่องเที่ยว การฉายวีดีทัศน์ การจัดนิทรรสหารเกี่ยวกับตำรวจท่องเที่ยวและผลงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีผลงานในการป้องกัน ปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิดในคดีต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศ  โดยองค์กรตำรวจจากต่างประเทศสนใจศึกษาดูงาน รวมถึงเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ปัจจุบัน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้พัฒนาหน่วยงานให้มีปรสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้าน ได้กำชับกำลังพลให้เพิ่มความเข้ม และกำหนดมาตราการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน เช่น การตรวจสารเสพติดของผู้ขับเรือ พนักงานประจำเรือ ตรวจอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ผู้ขับรถโดยสาร พนักงานประจำรถ โดยเฉพาะในเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ กวดขันและจับกุมผู้หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว จัดหาตู้คอนเทนเนอร์เพื่อทำเป็นหน่วยบริการให้กับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ  ให้ทุกสถานีตำรวจท่องเที่ยวจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับตำรวจท่องเที่ยวทุกนาย คือ “รอบรู้ รวดเร็ว ตรงเป้า เข้าถึง พึ่งได้” จึงถือได้ว่ากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.