โครงการค่ายเยาวชน ”คบเด็กสร้างชาติ” รุ่นที่ 2 (Day Camp # 2)

Hot NEWS

บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และมูลนิธิพระราหู ร่วมสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชน ”คบเด็กสร้างชาติ” รุ่นที่ 2 (Day Camp # 2)

        พ.อ.พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานในพิธี และ พระชายกลาง อภิญาโณ ประธานมูลนิธิสหชาติ ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันเปิดการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคบเด็กสร้างชาติ”รุ่นที่ 2 (Day Camp # 2) ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสหชาติ ได้ร่วมมือกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ รองประธานบริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู เป็นตัวแทน ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทในเครือ จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมวางพวงมาลา สดุดีวีรชนไทย  พร้อมร่วมในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายเยาวชน”คบเด็กสร้างชาติ”รุ่นที่ 2 (Day Camp # 2) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ และน้องๆเยาวชนชั้นประถมปีที่ 6 ที่เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก จำนวน 98 คน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้.ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

          สำหรับค่ายเยาวชน คบเด็กสร้างชาติ” มูลนิธิสหชาติได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่าย เช่น กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,พิพิธภัณฑ์ทหาร กองประวัติศาสตร์ กองทัพไทย,โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก, วิทยากรจากโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน ค่ายเยาวชน “คบเด็กสร้างชาติ”ซึ่งเน้นยํ้า อุดมกรณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความมีวินัย การเสียสละ ยึดมั่นคําสอนทางศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเยาวชนจะได้ซึมซับจากการบรรยายของวิทยากร ทั้งทางทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทย พระสงฆ์  ศิลปิน และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        พระชายกลาง อภิญาโณ ประธานมูลนิธิสหชาติ ผู้ริเริ่มการจัดค่ายอบรม เปิดเผยว่า อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นที่อันควร ที่เยาวชนจะได้ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ ของชาติ ให้สมกับที่กองทัพไทยสร้างด้วยงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท แต่คนไทยได้ใช้ประโยชน์เรียนรู้ความเสียสละของบรรพบุรุษน้อยมาก  จึงชักชวนเยาวชนในสถานศึกษามาเรียนรู้ในรูปแบบการเข้าค่ายเรียนรู้ครบจบภายใน 1 วัน สำหรับการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคบเด็กสร้างชาติรุ่นต่อๆไป ทางมูลนิธิสหชาติ ยังคงดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกหลานของเรา มีความรัก ความสามัคคี ต่อชาติแผ่นดินต่อไป

ด้านคุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ รองประธาน บริหารบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จํากัด และที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู ผู้ให้การสนับสนุนการจัดค่ายอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตขึ้นมาเป็นกําลังหลักสําคัญของประเทศชาติ ด้วยความเป็นคน คุณภาพ มีระเบียบวินัย รักชาติรักแผ่นดิน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และสรุปบทเรียนจาก เหตุการณ์สําคัญๆ และในอนาคตพร้อมยินดีที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆ เยาวชนครั้งต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.