คนทำดีต้นแบบสังคม รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

Hot NEWS Police Update

คนทำดีต้นแบบสังคม รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

       โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี “ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปีจัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมการทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเต็มภาคภูมิ มีความประพฤติปฏิบัติชอบตามวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องและเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป โดยแบ่งเป็นสาขารางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ผู้บริหารภาคเอกชนตัวอย่างดีเด่น ผู้บริหารการศึกษาตัวอย่างดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น ศิลปิน ดารา นักแสดงตัวอย่างดีเด่น สื่อสารมวลชนตัวอย่างดีเด่น และองค์กรตัวอย่างดีเด่น เป็นต้น มีผู้เข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 165 คน

งานในครั้งนี้ พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัล คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง” ครั้งที่ 6 ใน โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2562 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูให้บุคคลที่ทำดีเพื่อสังคม ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการคัดสรรได้ คัดเลือกบุคคล และองค์กร เข้ารับรางวัล คนไทยตัวอย่าง” สาชาต่างๆ ดังนี้คือ

สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ได้แก่ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  และ ดร.พระมหาภัคศิษฐ์ มหาวิริโย (สุขเจริญชวรัตน์) ประธานสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรตา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตาลเรียง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

                สาขาข้าราชการตำรวจดีเด่น ได้แก่ พันตำรวจเอก พิศุปกรณ์  น้อยปักษา  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ได้รับรางวัลมาก่อนหน้านี้มากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2534 จังหวัดอุตรดิตถ์  จากนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี,  รางวัลข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2534 จากอธิบดีกรมตำรวจ, รางวัลสถานีตำรวจบริการดีเด่น ประจำปี 2538 จากอธิบดีกรมตำรวจ, รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2546 จังหวัดลำพูน จากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, ปี 2553 ขณะดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันฯ ปราบปรามยับยั้งไม่ให้มวลชนเผาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ปี 2558 – 2559 ขณะดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่พริก จังหวัดลำปาง ได้จับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) ได้มากที่สุดของประเทศ, ปี 2560 ขณะดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวสถานีตำรวจดีเด่น, 2560 ชุดชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุดชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นของตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และตำรวจภูธรภาค 5, ปี 2561 ชุดชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุดชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นของ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และตำรวจภูธรภาค 5, ปี 2561 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับรางวัลป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำปาง, ปี 2562 รับรางวัลบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน “คนดีเด่นแห่งปี ” จากนายอำพน  เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9

       สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ นายพิสิทธิ์ ลีรัตนนุรัตน์ (พลอย อู่ทอง) ผู้ฟื้นฟูให้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หัวโต กลองยาว ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีในอดีตที่เกือบจะสาบสูญไปแล้ว กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง รวมทั้งอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยการสอนการประดิษฐ์หัวโตแก่นิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่สนใจฟรี

      สาขาผู้บริหารการศึกษาตัวอย่างดีเด่น ได้แก่ นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

         สาขาผู้บริหารงานภาคองค์กรตัวอย่างดีเด่น ได้แก่ พันโท ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนสื่อสารมวลชน ,นางอำไพพรรณ สิงห์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์พระเครื่อง จังหวัดขอนแก่น 

     สาขาสื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ นางสุพัตรา ศุขโข เลขาธิการสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชน ภาคอีสา

      สาขาศิลปินดารานักแสดงตัวอย่างดีเด่นได้แก่ โบว์-เมลดา สุศรี จากละคร “มนตร์กาลบันดาลรัก” ช่อง 7HD, ศิรภัสรา สินตระกาลผล พิธีกรรายการ Sound Shake ช่องทรูปลูกปัญญา, ศรุต ขันวิไล (ไซม่อน กุ๊ก) จากละคร เล็บครุฑ ช่อง 7HD, ปิยะมาศ โมนยะกุล ดารานักแสดงอาวุโส, สุดารัตน์ บุตรพรม (ตุ๊กกี้ ชิงร้อย), ศิรินรัตน์ วิทยพูม (คุณหนูอร) จากละคร “กรงกรรม” ไทยทีวีสีช่อง 3, อาร์ม-สุกวิน แก้วพิกุล จากละคร “วิญญาณพิศวง” ช่อง 8, วรวิตา จันทร์หุ่น-อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์ ผู้ประกาศข่าวจากช่อง MONO29, เทอดพงศ์ เภอบาล นักร้องนำวงพัทลุง และศิลปิน อู๋ พันทาง

ด้านนักแสดงและผู้จัดฯ สาวคนเก่ง ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม เจ้าของผลิตภัณฑ์ “วายแฟรี่” ก็เข้ารับรางวัล “ความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ” Best P roduct Of The Year2019 ร่วมด้วย กำธร โพธิ์น้ำคำ (บูบู้) กรรมการผู้จัดการบริษัท ปลาร้าราชา จำกัด และ เบน-กัลยานี กมลวิศิษฐ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ Breatheezy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.