“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ร่วมลงนาม MOU กับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

Hot NEWS Police Update

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ร่วมลงนาม MOU กับกรมการพัฒนาชุมชน

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

   คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  พร้อมด้วย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ ร่วมลงนามกับคุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการชุมชนพัฒนา ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน และตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในการลดความเลื่อมล้ำในสังคม โดยมีคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ, คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร, คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธี ณ กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ติดต่อ-สอบถาม…ทีมงานสื่อสารองค์กร โทร.086-854-1418

สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง 1418 ช่วยชีวิต-รักษาชีวิต-สร้างชีวิต

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.