มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2562

Hot NEWS

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2562

    คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ได้แก่ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการฯ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการฯ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และคุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2562ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

ภายในงานวันนี้ยังจัดให้มีการบรรเลงดนตรีจีน (ป่วงเซียง) ถวายหลวงปู่ไต้ฮงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง โดยผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศสิงค์โปร์ (ฮั่วเซียอิมเง้าเสีย และมูลนิธิซุ่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง)

    งานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2562 เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีสวดมนต์ รับประทานสาคูสิริมงคล (อี๊) และรับชมการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

ติดต่อ-สอบถาม…ทีมงานสื่อสารองค์กร โทร. 086-854-1418

                                                                        สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418 ช่วยชีวิตรักษาชีวิต-สร้างชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.