ตำรวจท่องเที่ยวผนึกกำลังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นใน เทศกาลสงกรานต์

Hot NEWS Police Update Travel

ตำรวจท่องเที่ยวผนึกกำลังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นใน เทศกาลสงกรานต์

          นายวีระศักดิ์โ ควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของข้าราชการตำรวจในการดูแลนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์และแสดงออกถึงความพร้อมของทุกหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยมี พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 2) พลตำรวจโทธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พลตำรวจตรีภาคภูมิภิภัฑฒ์ สัจจพันธุ์ รองผู้บัญชาการฯ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คณะทูตานุทูต ตัวแทนส่วนราชการ และตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อันได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมเจ้าของเรือไทย รวมทั้งสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยกำลังพลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจน้ำ ทหารบก ทหารเรือ กรมเจ้าท่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวนกว่า 500 นาย

           กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดี รณรงค์ให้แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้แก่ชาวต่างชาติทราบ

สำหรับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มีการเพิ่มกำลังและมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยมีการตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองบุคคลผู้ที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ด้วยความละเอียดรอบคอบ ทั้งการตรวจสอบเอกสารเดินทาง การบันทึกข้อมูล การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและสิ่งผิดปกติ เพื่อปกป้องกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีที่อาจก่อเหตุความไม่สงบ โดยได้มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย และประสานการข่าวกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ตลอดจนการจัดกำลังออกตรวจตราสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่มีชาวต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วย

รวมถึงการให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1155 รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง และหมายเลขโทรศัพท์ 1178 รับแจ้งการกระทำความผิดหรือมีเบาะแสการกระทำความผิดของคนต่างด้าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่าการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในเทศกาลสงกรานต์นี้ จะได้รับความสนุกสนาน ควบคู่ไปกับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.