โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย

Hot NEWS Uncategorized

โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย
พระครูวรปัญญาคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุฯ เจ้าคณะ 25  พระมหาทวีป กตปุญโญ พระมหาสหรัฐ ธีรยาโน ป.ธ.8  พระมหาบุญร่วม ปุญญมโน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พุทธมณฑล (104.25 MHz.) ในฐานะประธานจัดงานในประเทศไทยฝ่ายสงฆ์   นายวุฒิสาร  พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.)  ในฐานะประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส  และ พ.อ.พิเศษ นิพนธ์ ยางงาม รองผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย” ที่ คณะ25 วัดมหาธาตุฯ  ท่าพระจันทน์
สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาในห้วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา และยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความห่วงใยและวิตกกังวล ในหมู่คณะสงฆ์และชาวพุทธในต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกห่วงใย และนำความปรารถนาดีและจริงใจ มาช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้บรรเทาลง อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ตามแนวความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยได้พิจารณาเห็นว่า มหาสมัยสูตร หรือมนต์เทวดา เป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่กำเนิดขึ้นจากการร่วมชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดของเทวดาจากโลกธาตุทั้ง 10 เพื่อมากล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังการตรัสรู้ไม่นาน จึงมีความเชื่อว่ามนต์บทนี้จะนำมาซึ่งความดีงามสมดังปรารถนาได้ จึงได้เกิด “โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย” นี้ขึ้น โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร ประกอบด้วย องค์กรพระธรรมทูตโลก (WBDO), สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พุทธมณฑล (วพช.) และสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช ) โดยมี พระราชวิเทศปัญญาคุณ (ท่านเจ้าคุณ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักรผู้ริเริ่มและเป็นประธานโครงการฯ
โดยพระราชวิเทศปัญญาคุณ (ท่านเจ้าคุณ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) ได้นำคณะสวดมนต์ชาวพุทธอังกฤษรวม 20 คน เดินทางสวดมนต์เทวดา-มหาสมัยสูตร ใน 7 ประเทศ คือ สิงคโปร์  มาเลเชีย และไทย ระหว่างวันที่  8-16 มีนาคม 2562  โดยขณะนี้ในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเชียได้สวดมนต์เสร็จไปแล้ว ด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งของทุกฝ่าย  สำหรับในประเทศไทย พระราชวิเทศปัญญาคุณและคณะกำหนดเดินทางมาถึงไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ สวิส ไอซ์แลนด์ สิงคโปร์ และมาเลเชีย ฯ ในจำนวนนี้มีชาวอังกฤษ 14 คน เป็นนักสวดมนต์ที่ได้รับการศึกษาอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีร่วมเดินทางมาด้วย
นายวุฒิสาร พนารี นายกสมาคม สพวช. กล่าวว่า สำหรับในประเทศไทยได้กำหนดจัด  “โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 นี้  โดยจัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครรวม 5 แห่งคือ วันศุกร์ที่ 15  มีนาคม 2562 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เวลา 10.30-11.30  น. ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คณะ 8 เวลา 13.00.-14.30 น. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ละ เวลา 16.00-17.00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตสีมารามราชวรวิหาร โดยนำคณะเข้าเฝ้าสักการะสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกด้วย
ส่วนวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 จะจัดสวดเต็มสูตร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เวลา 14.30-17.00 น. เมื่อสวดเสร็จแล้วจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่เจ้าภาพ ผู้ร่วมบุญและคณะทำงานทุกท่าน

คณะเจ้าภาพจึงขอเรียนท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่สนใจเข้าร่วมฟังและสวดมนต์เทวดามหาสมัยสูตรโดยพร้อมเพียงกัน หรือจะชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live คลิกที่ https://www.facebook.com/NTBCMA เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทุกท่าน โดยสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ โทร. 086-315-1355, 099-346-5320, 081-714-2722 และ081-665-2879

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.