พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พร้อมลุยศึกเลือกตั้ง ใช้หลักการศึกษานำการเมือง “ครูสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ” พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. กว่า 400 คนทั่วประเทศ

Hot NEWS

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พร้อมลุยศึกเลือกตั้ง

ใช้หลักการศึกษานำการเมือง “ครูสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ”

พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. กว่า 400 คนทั่วประเทศ

นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ชูนโยบายหลัก สู้ศึกเลือกตั้ง พร้อมย้ำพรรคทำตามกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสียงอย่างแน่นอน พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้ลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 400 คนทั่วประเทศ เป็น สส. ระบบบัญชีรายชื่ออีก 50 คน และเป็นผู้ลงสมัคร สส. แบบแบ่งเขต 350 คน จาก 5 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก ณ ที่ทำการพรรคพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ถนนกิ่งแก้ว

 

นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน กล่าวถึงเผยนโยบายหลักของพรรค โดยแบ่งเป็น ๔ หลัก ดังนี้คือ

นโยบายด้านการศึกษาดยการปฏิวัติการศึกษา ทั้งด้านหลักสูตร ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ให้มีวิชาหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม ให้เป็นคนดีคนเก่ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-อุดมศึกษา ด้านบุคลากร ปฏิวัติกระบวนการผลิตครู, การใช้ครู, การจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูเท่ากันทั้งภาครัฐและเอกชน และด้านการบริหาร ปฏิวัติโครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารจัดการองค์กรทุกระดับ

นโยบายด้านการเกษตร เสนอพระราชบัญญัติปฏิรูปการถือครองที่ดินเพื่อความเท่ากันของประชาชน (แปลง ส.ป.ก., ส.ท.ก., ภ.บ.ท. เป็นโฉนดที่ดินของประชาชน) แลสร้างแหล่งน้ำ พัฒนาพื้นที่ 4 ภูมิภาค ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

นโยบายด้านการสังคม ให้พักชำระหนี้ประชาชน ข้าราชการ และครู เป็นระยะเวลา 4 ปี หยุดประชานิยม สู่สังคมรัฐสวัสดิการ และออกบัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน (บุคคลที่ทำความดี มีคะแนน ตีมูลค่าเป็นเงิน ใช้ปลดหนี้ได้)

และนโยบายด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวปฏิบัติ ช่วยเหลือธุรกิจในระดับต่างๆ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และปลดล็อคกฎหมายกัญชาและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ภายใต้การกำกับของรัฐ พร้อมตั้งธนาคารครูไทย / ธนาคารประชาชน / ธนาคารวิถีพุทธ / ธนาคารต้นไม้ เป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าชุมชน ส่งขายต่อ โดยใช้ศาสตร์พระราชาทั้งหมด

นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ทางพรรคครูไทยเพื่อประชาชนของเรามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ,มีการส่งผู้ลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ครบทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ 350 คน และ สส. ระบบบัญชีรายชื่ออีก 50 คน และผู้ลงสมัคร สส. ทุกคนล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของพรรคที่กำหนดมาอย่างครบถ้วน และที่สำคัญผู้สมัคร สส. ทุกคนล้วนตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง  ทำให้มั่นใจได้ว่าพรรคครูไทยเพื่อประชาชนพร้อมที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.