งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี

Travel

งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี

ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2562 (Lim Ko Neaw Goddess CeleBraTion 2019) โดยมีายประยูรเดช คณานุรักษ์ ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน และนายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ เวทีหมู่บ้านภาคใต้ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2562 (Lim Ko Neaw Goddess CeleBraTion 2019) ในปีนี้ เป็นความร่วมมือของจังหวัดปัตตานี มูลนิธิเทพปูชนียสถาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่จังหวัดปัตตานี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดปัตตานี

งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2562 (Lim Ko Neaw Goddess CeleBraTion 2019) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง ถนนอาเนาะรู และบริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โดยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีพิธีอัญเชิญเกี้ยวพระหมอองค์ประธาน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พร้อมด้วยเทพหลายองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู พระแป๊ะกง เทพตั่วเล่าเอี้ย– ไท้ส่วยเอี๊ยไฉ่ซิ้งเอี๊ย ฯลฯ รวม 25 องค์ แห่รอบเมืองปัตตานี และชมพิธีเปิดงานมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีพิธีอัญเชิญพระหมอองค์ประธาน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พร้อมด้วยเทพ 25 องค์ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าใส่เกี้ยว เพื่อแห่ลงน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี ณ บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปัตตานี ตามด้วยพิธีแห่พระลุยไฟ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศาลเจ้าเล่งจูเกียง

และในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 จะเป็นการแข่งขันสิงโตนานาชาติจากหลายประเทศบนเสาดอกเหมย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการสมโภชเจาแม่ลิ้มกอเหนี่ยว การประกวดมโนราห์ดาวรุ่ง ชิงแชมป์ภาคใต้ การแสดงมหรสพอุปรากร (งิ้ว) และมโนราห์ทุกคืน รวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองโบราณ 3 วัฒนธรรม และสินค้า OTOP ชายแดนใต้

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมงานได้ฟรีตามวันเวลาที่กำหนด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส โทร.0-7354-2346 ศาลเจ้าเล่งจูเกียง โทร. 0-7333-2851 และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี โทร. 0-7346-0115

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.