ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมืองไทย-มาเลยเซีย

Police Update Travel

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรม และการตรวจคนเข้าเมืองไทย-มาเลยเซีย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้ามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโทณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกการหารือระหว่างสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย โดยพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียและกรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย โดย ตัน ศรี โต๊ะ ศรี โมฮัมหมัด ฟูซี บินฮารูน (Tan Sri Cato , Sri Mohammad Fuzi bin bar in)  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และ ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ซุลฟีการ์ บิน อาหรับ (dato , mohd zulfikar bin Ahmad) ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและหนังสือเดินทาง กรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมไปถึงด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่ส่งผลต่อราชอาณาจักรไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก ลักซ์ซูรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

         โดยการประชุมระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ประกอบด้วยการหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและสกัดกั้นผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ประชุมในการสัมมนา ในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกันรวมไปถึงความร่วมมือในหัวข้ออื่นๆซึ่งมีการตกลงร่วมกันโดยพหุภาคี

   พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และกรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้มาหารือและร่วมลงนาม เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการข้ามพรมแดนของบุคคลทั้งสองประเอย่างถูกกฎหมาย ขั้นตอนตรวจคนเข้า – ออกเมือง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาคมโลกเข้าด้วยกันพร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแรงงานผิดกฎหมายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และ ความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศโดยได้มีการเน้นย้ำถึงการใช้มาตรการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษย์ชนและ หลักนิติธรรม และเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าทั้งไทยและ มาเลเซียจะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันได้เป็นอย่างดีและ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานร่วมกันภายใต้แนวทาง “วันทีมวันเวิลด์” คือตำรวจทั้งโลกเป็นทีมเดียวกันในการแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมรวมทั้งการผ่านแดน การตรวจคัดกรอง การจัดเก็บข้อมูลบุคคลยานพาหนะเพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่างสองประเทศสะดวกมากขึ้นภายใต้ความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.