พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน

Entertainment Police Update Travel

พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ   ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการสำรวจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และกำกับดูแลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2561 เป็น ปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

สำหรับในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากและเกิดการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ

ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดยพล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมการปกครอง, กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท), สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมเรือไทย, สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จัด “พิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทียวอย่างยั่งยืน” โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าที่จำนวนกว่า 520 นาย ร่วมกับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวออกปฏิบัติการตามแหล่งท่องเที่ยว ท่ามกลางแขกเอกอัครราชทูต ราชทูต และตัวแทนจากสถานฑูตต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยวภาคเอกชน อาทิ ดร.โสทรินทร์ โชคคติวัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย จรัสวรรณ แก้วก้องกังวาน กรรมการกลางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ฯลฯ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ เอเซียทีค ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 นี้ ได้เฉลิมฉลองช่วงคริสต์มาสและปีใหม่อย่างมีความสุขสนุกสนานและปลอดภัย

นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ยังเดินทางไปเป็นประธานพร้อมมอบนโยบายในด้านการดูและฝายรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รวมร่วมรณรงค์ตามสถานที่จัดงานคริสต์มาสและปีใหม่ ที่ ท่าน้ำ The Icon Siam กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.