พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช (สารวัตรแรมโบ้) รับ 2 รางวังรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 “รางวัล CEO Leader Award 2018 และรางวัลบุคคล ต้นแบบแห่งปี Naga Awards”

Entertainment Hot NEWS Police Update

พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช (สารวัตรแรมโบ้)

รับ 2 รางวังรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561

รางวัล CEO Leader Award 2018 และรางวัลบุคคล ต้นแบบแห่งปี Naga Awards”

ปีนี้นับได้ว่าเป็นปีทองแห่งความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่ง สำหรับข้าราชรการตำรวจน้ำดีอย่าง พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม “สารวัตรแรมโบ้” ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด และนายตำรวจประจำพลเอกวิจิตร กุลละวณิช องคมนตรี รัชกาลที่ 9 ที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 2 รางวัลด้วยกัน คือ

รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น “CEO Leader Award 2018” จาก พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) ประธานมอบรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561ซึ่งจัดโดยมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยมี คุณฐิติณ์ชญา เจษฏาเดช, Miss Sapana Devi Shrestha Sapana Devi Shrestha is Religious Motivational Speaker in National and International, Mr. Herakaji Awale ‘BJ’ Coordinator – tuf, Nepal, ดร.ดาวใจ ไพจิตร สุจริตกุล, Dr. Bhikkhu Maitri Mahasthavur Chairman of All Nepal Bhikkhu Assocustion in Nepal, พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา รอง ผบก.กต.9 ,ร.ต.ต.หญิง ณธัญวิชญ์ ชุมโกมนต์ กินเนสส์, ทูน หิรัญทรัพย์, นายทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์, นาย บัณฑูร นิยมาภา และ นายสถิต ชารีเลิศ ฯลฯ ร่วมรับรางวัลด้วย

และ รางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทข้าราชการ Naga Awards ครั้งที่ 1 จาก พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย ประธานมอบรางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ บุคคลต้นแบบแห่งปี Naga Awards ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย และ สภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

          เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ องค์กร นักธุรกิจ บุคคล ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้นแบบในการทำหน้าที่ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้ง และสร้างขวัญกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีสืบต่อไป ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

โดยมี คุณฐิติณ์ชญา เจษฏาเดช ร่วมรับรางวัล พร้อมด้วย ข้าราชการ นักธุรกิจ นักบริหาร ดารานักแสดง และนักร้องร่วม อาทิ นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คุณนิภาพร กลิ่นบุญรัตน์ นักธุรกิจค้าส่งเครื่องหนังและกระเป๋าหนัง ถั่วแระ เชิญยิ้ม คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ดาว มยุรี  คุณหน่อง อรุโณชา คุณเมลิสา มหาพล ริต้า ดิษยโสธรศิลป์ และ ทวนธน คำมีศรี เป็นต้น

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.