งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี2561 “พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร”

Entertainment Hot NEWS Police Update

 งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี2561
“พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร”

มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 รางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2561 พ่อพระในดวงใจ เวิลด์แด๊ด 2561 (World Dad), รางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2561 ลูกกตัญญู Best of Piety 2018 และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 พื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

การจัดงานมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้ มีพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 ให้แก่ พ.ต.อ.สุรโชค (สารวัตรแรมโบ้) เจษฏาเดช  ประธานมูลนืธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการท้้ฃข้าราชการ นักธุรกิจ ดารานักแสดงร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิเช่น คุณฐิติณ์ชญา เจษฏาเดช, พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดช  Miss Sapana Devi Shrestha Sapana Devi Shrestha is Religious Motivational Speaker in National and International, Mr. Herakaji Awale ‘BJ’ Coordinator – tuf, Nepal, ดร.ดาวใจ ไพจิตร สุจริตกุล,  พ.ต.อ.สุรโชค เจษฏาเดชนายตำรวจประจำพลเอกวิจิตร กุลละวณิช องคมนตรี รัชกาลที่ 9, Dr. Bhikkhu Maitri Mahasthavur Chairman of All Nepal Bhikkhu Assocustion in Nepal, พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา รอง ผบก.กต.9 ,ร.ต.ต.หญิง ณธัญวิชญ์ ชุมโกมนต์ กินเนสส์, นาย ปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์ บริษัท ปิติสากล การประมง จำกัด, นาย ทูน หิรัญทรัพย์, นาย ทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์, นาย บัณฑูร นิยมาภา และนาย สถิต ชารีเลิศ

   สำหรับบรรยากาศในงานทุกคนที่ได้รับรางวัลต่างปลื้มปิติ และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังจะได้รับเกียรติจากศิลปินหลากหลายแขนง อาทิเช่น อ.เทวัญ ทรัพย์แสนยากร, อ.แมน วทัญญู มุ่งหมาย และถังเบียร์ AF10 ฯลฯ มาร่วมขับร้องเพลงและบรรเลงเพลงให้แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่เข้ารับรางวัลได้รับฟัง รวมทั้งยังมีการแสดงการวาดภาพสดด้วยชาโตล โดยศิลปินจิตกร อ.ดินหิน รักพงษ์องโศก เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.