รางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1 รางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบแห่งปี

Entertainment Hot NEWS Police Update

รางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1

รางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบแห่งปี

พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย เป็นประธานในพิธีมอบางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบแห่งปี Naga Awards ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทยและสภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ให้แก่ พ.ต.อ.สุรโชค (สารวัตรแรมโบ้) และคุณฐิติณ์ชญา เจษฏาเดช โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมี ข้าราชการ นักธุรกิจ นักบริหาร ดารานักแสดง และนักร้องร่วมรับรางวัลด้วย อาทิ นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คุณนิภาพร กลิ่นบุญรัตน์ นักธุรกิจค้าส่งเครื่องหนังและกระเป๋าหนัง ถั่วแระ เชิญยิ้ม ฤทธิ์ ลือชา ดวงดี ศรีวิชัย แมน วทัญญู  คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ดาว มยุรี  คุณหน่อง อรุโณชา คุณเมลิสา มหาพล ริต้า ดิษยโสธรศิลป์ ใหญ่ สยามชนและวนธน คำมีศรี เป็นต้น

รางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1 แบ่งรางวัลเป็น 15 ประเภท คือ

1.องค์กรต้นแบบดีเด่น ประเภททำคุณประโยชน์ต่อสังคม,บุคคลสาธารณกุศล

2.องค์กรต้นแบบดีเด่น ประเภทจิตอาสา

3.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทมีผลงานระดับนานาชาติ

4.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทเผยแผ่พระพุทธศาสนา

5.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทข้าราชการ

6.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักปกครองท้องถิ่น

7.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

8.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภท ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง

9.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักกีฬา

10.องค์กร / บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทสื่อสารมวลชน

11.องค์กร / บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย / ศิลปะพื้นบ้าน

12.บุคคล / เยาวชนต้นแบบดีเด่น ประเภทจิตอาสา

13.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักบริหารองค์กร ภาครัฐ / ภาคเอกชน

14.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักบริหารธุรกิจ

15.ผลิตภัณฑ์ต้นแบบดีเด่นแห่งปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เชิดชูเกียรติ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ นานาชาติ

เชิดชูเกียรติ ข้าราชการ นักธุรกิจ บุคคล ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นานาชาติ

 

เชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล ทุกภาคส่วน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นต้นแบบในการทำหน้าที่ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อไป และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคลทุกภาคส่วน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีกำลังใจในการสร้างคุณงามความดี สืบต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.